Nämnder och Styrelser

Mandatperiod: 2019-01-01 – 2022-12-31

Bygg- och miljönämnden

Gary Paulsson2:e vice ordförande
Peter GraffLedamot
Heléne NyholmErsättare

Socialnämnden

Peter Graff2:e vice ordförande
Ann-Magreth LarssonLedamot
Gabriella AnderssonErsättare

Utbildningsnämnden

Carola Persson2:e vice ordförande
Heléne NyholmLedamot
Amer Ali AiyshErsättare

Valnämnden

Ann-Magreth LarssonLedamot
Maths OlssonErsättare

Överförmyndarnämnden

Elisabeth Sannerheim Brokopp Ledamot
Eva NilssonErsättare

Höganäs Energi

Lennart Lindblad Ledamot
Alexander Malmqvist Suppleant
Hazze BrokoppLekmannarevisorssuppleant

AB Höganäshem

Wivi-Anne Broberg Ledamot
Ann-Margreth Larsson Suppleant
Hazze BrokoppLekmannarevisorssuppleant

Höganäs Omsorg AB

Peter Graff Ledamot
Reinhold KnutssonSuppleant
facebook Twitter Email