Nämnder och Styrelser

Mandatperiod: 2022 – 2026

Bygg- och miljönämnden

Gary Paulsson2:e vice ordförande
Peter GraffLedamot
Heléne NyholmErsättare
Alexander CarlssonErsättare

Socialnämnden

Peter Graff2:e vice ordförande
Ann-Magreth LarssonLedamot
Kerstin Björkäng WirehedErsättare
Anna PaulssonErsättare

Utbildningsnämnden

Carola Persson2:e vice ordförande
Alexander MalmqvistLedamot
Amer Ali AiyshErsättare
Lene PedersenErsättare

Valnämnden

Ann-Magreth LarssonLedamot
Alexander MalmqvistErsättare

Höganäs Energi

Lennart Lindblad Ledamot
Alexander Malmqvist Suppleant
Hazze BrokoppLekmannarevisorssuppleant

AB Höganäshem

Wivi-Anne Broberg Ledamot
Ann-Margreth Larsson Suppleant
Hazze BrokoppLekmannarevisorssuppleant

Höganäs Omsorg AB

Reinhold KnutssonLedamot
Lene PedersenSuppleant
facebook Twitter Email